mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication. Please use an administration tool to reset your password with the command SET PASSWORD = PASSWORD('your_existing_password'). This will store a new, and more secure, hash value in mysql.user. If this user is used in other scripts executed by PHP 5.2 or earlier you might need to remove the old-passwords flag from your my.cnf file EST Instalacje
logotype
Efektywne systemy klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, wody i kanalizacji oraz ciepła technologicznego dla przedsiębiorstw i gospodarst domowych
Skontaktuj się z nami:
telefon 12 638 01 16
email sekretariat@est-instalacje.pl

Skontaktuj się z nami

Klimatyzacja:
logotype
Kontakt:
EST INSTALACJE
ul. Forteczna 1
32-086 Węgrzce
Odwiedź nasz profil: